Renovació i expedició del DNI a Moià: Divendres 22 de setembre

8 d'agost de 2023

L’Ajuntament de Moià ofereix el servei d’expedició i renovació del DNI a Moià que presta la Unitat Mòbil de la Policia Nacional de Sabadell.

La propera visita per realizar aquest tràmit serà el 22 de setembre a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Moià i el 26 de setembre es podran recollir els DNI.

Per poder accedir al servei, serà requisit indispensable demanar cita prèvia  a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Moià, de forma presencial o per telèfon al 93 830 00 00.

 

TRAMITACIÓ: RENOVACIÓ I EXPEDICIÓ DEL DNI A MOIÀ

Quan? Divendres 22 de setembre, expedició. Dimarts 26 de setembre, recollida.

On? A la sala de Plens de l’Ajuntament de Moià. Plaça Sant Sebastià, 1.

Com? Cal demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Moià, ja sigui presencialment o per telèfon al 93 830 00 00.

 

Què necessito? Informació sobre obtenció del DNI

– Renovació per caducitat (sense canvis pel que fa al carnet anterior):

 • DNI anterior.
 • Una fotografia en color, recent i amb el fons blanc. (En cas de portar ulleres, aquestes han de ser amb els vidres clars).
 • 12,00 euros (import exacte).

– Renovació per pèrdua, robatori o deteriorament:

 • Si el DNI és recent (menys de 2 anys) no cal fotografia. En cas contrari, cal portar una fotografia en color, recent i amb el fons blanc. (En cas de portar ulleres, aquestes han de ser amb vidres clars).
 • En cas de pèrdua o robatori cal presentar la denúncia formulada davant dels cossos de seguretat  (Policia local o Mossos d’esquadra).
 • 12,00 euros (import exacte).

– Primera Inscripció:

 • Una fotografia, recent, en color i amb el fons blanc. (En cas de portar ulleres, aquestes han de ser amb els vidres clars).
 • Certificat literal d’inscripció de naixement expedit pel Registre Civil en el qual ha de constar expressament que s’emet per a l’obtenció del DNI. Té una validesa de 6 mesos des de la seva expedició.
 • Certificat d’empadronament, amb validesa de 3 mesos des de la seva expedició.
 • Si es tracta d’una persona menor de 14 anys, haurà d’anar acompanyat de pare, mare o tutor legal amb DNI en vigor.
 • El menor estarà, sempre, present.
 • 12,00 euros (import exacte).

– Renovació per canvi de domicili:

 • Una fotografia recent, en color i amb el fons blanc. (En cas de portar ulleres, aquestes han de ser amb els vidres clars).
 • DNI anterior.
 • Certificat d’empadronament (validesa de 3 mesos).
 • Per als residents a l’estranger, certificat que acrediti la residència. Ho expedeix el Consolat espanyol del país que correspongui.
 • Aquesta renovació és gratuïta si el DNI. anterior no està caducat. Si està caducat la taxa és de 12,00 euros.

– Famílies nombroses:

En tots els casos, les famílies nombroses es beneficiaran de taxa gratuïta. És imprescindible presentar el títol de família nombrosa que es trobi vigent.

 

 

Last modified: 8 d'agost de 2023

Comments are closed.