SELECCIÓ DE PERSONAL: 1 lloc de treball d’auxiliar administratiu/va dins el Pla d’Ocupació Municipal 2023

6 de juny de 2023

L’objecte de la present convocatòria és la selecció per dur a terme la contractació temporal d’una persona per part de l’Ajuntament de Moià, que es contractarà amb l’ajut que li ha atorgat la Diputació de Barcelona, dins els “Plans Locals d’Ocupació” per al 2023.

Característiques del lloc de treball convocat:

Àmbit Nre. contractes Lloc de treball Tipus de contracte Jornada laboral Durada
Àrea de Govern 1 Auxiliar administratiu/va Laboral: millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral 37,5 hores setmanals 3 mesos i 10 dies aproximadament

Informació sobre el lloc de treball d’Auxiliar administratiu/va: Annex I – lloc treball aux. admin.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’han de presentar prioritàriament en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament a la seva seu electrònica https://moia.eadministracio.cat/info.0 mitjançant l’apartat Instància General. També es poden presentar al Registre General de l’OAC en horari d’atenció al públic.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins el termini especificat en aquestes bases: 2023-05-08.- Anunci Bases i convocatòria processos selectius plans locals ocupació 2023 – aux. admin.

El termini de presentació d’instàncies és del 9 al 18 de maig de 2023.

Model d’instància: Annex II – sol·licitud participació aux. admin.

Decret llista provisional admesos/exclosos, constitució Comissió Valoració i fixació data proves: DECRET 2023-0648 [2023-05-19.-DECRET llista prov. admesos i exclosos procés selectiu 1 lloc treball aux. admin PLO 2023]

El termini d’esmenes és del 22 al 24 de maig de 2023.

Acta resultats prova català, valoració de mèrits i proposta contractació auxiliar administratiu/va: 2023-06-06.- Acta resultats valoració mèrits procés selectiu 1 lloc treball aux. admin. PLO 2023_firmada

Last modified: 7 de juny de 2023

Comments are closed.