SELECCIÓ DE PERSONAL: 3 llocs de treball dins el Pla d’Ocupació Municipal 2024

9 de maig de 2024

L’objecte de la present convocatòria és la selecció de diferents perfils professionals, per dur a terme la contractació temporal de 3 persones per part de l’Ajuntament de Moià, que es contractaran amb l’ajut que li ha atorgat la Diputació de Barcelona, dins els “Plans Locals d’Ocupació” per al 2024.

Característiques dels llocs de treball convocats:

Àmbit Nre. contractes Lloc de treball Tipus de contracte Jornada laboral Durada*
Govern 1 Auxiliar administratiu/va Laboral: millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral 37,5 hores setmanals 4 mesos – aproximadament des de maig/juny
Brigada 2 Peó brigada Laboral: millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral 37,5 hores setmanals 1r contracte: 4 mesos, aproximadament des de juny

2n contracte: 8 mesos, aproximadament des de maig

Informació sobre el lloc de treball d’auxiliar administratiu/va: Annex I – lloc treball aux. admin.

Informació sobre els llocs de treball de peó de brigada: Annex II – lloc treball peó brigada

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’han de presentar prioritàriament en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament a la seva seu electrònica https://moia.eadministracio.cat/info.0 mitjançant l’apartat Instància General. També es poden presentar al Registre General de l’OAC en horari d’atenció al públic.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins el termini especificat en aquestes bases: Anunci_2024-04-11.- Anunci Bases i convocatòria processos selectius plans locals ocupació 2024

El termini de presentació d’instàncies és del 12 al 21 d’abril de 2024.

Model d’instància: Annex III – sol·licitud participació

Decret llista provisional admesos/exclosos i fixació data prova pràctica i valoració mèrits 2 llocs treball brigada: DECRET 2024-0529 [2024-04-22.-DECRET llista prov. admesos i exclosos procés selectiu 2 llocs de treball brigada PLO]

Decret llista provisional admesos/exclosos i fixació dates català, prova pràctica i valoració mèrits 1 lloc treball auxiliar administratiu/va: DECRET 2024-0525 [2024-04-22.-DECRET llista prov. admesos i exclosos procés selectiu 1 lloc treball Aux. Admin. PLO]

El termini de presentació d’esmenes és del 23 al 25 d’abril de 2024.

Decret llista definitiva admesos/exclosos 1 lloc treball auxiliar administratiu/va: DECRET 2024-0547 [2023-04-26.-DECRET llista def. admesos i exclosos procés selectiu 1 lloc treball Aux. Admin. PLO]

Anunci resultats prova català procés selectiu 1 lloc treball auxiliar administratiu/va: 2024-04-29.- Anunci resultats examen català auxiliar administratiu PLO

Anunci resultats finals procés selectiu 2 llocs treball peó brigada: 2024-04-30.- Acta resultats finals procés selectiu 2 llocs treball Brigada PLO 2024

Anunci resultats finals procés selectiu 1 lloc treball auxiliar administratiu/va: 2024-05-02.- Acta resultats finals procés selectiu 1 lloc treball Auxiliar administratiu PLO 2024

Anunci horaris entrevistes procés selectiu 1 lloc treball auxiliar administratiu/va: Anunci_2024-05-07.- Anunci horaris entrevistes auxiliar administratiu PLO

Acta resultats entrevista i resultats finals procés selectiu 1 lloc treball auxiliar administratiu/va: 2023-05-08.- Acta resultats entrevista i proposta contractació 1 lloc treball Auxiliar administratiu PLO 2024

Last modified: 9 de maig de 2024

Comments are closed.