SELECCIÓ DE PERSONAL: 5 llocs de treball dins el Pla d’Ocupació Municipal 2023

21 d'abril de 2023

L’objecte de la present convocatòria és la selecció de diferents perfils professionals, per dur a terme la contractació temporal de 5 persones per part de l’Ajuntament de Moià, que es contractaran amb l’ajut que li ha atorgat la Diputació de Barcelona, dins els “Plans Locals d’Ocupació” per al 2023.

Característiques dels llocs de treball convocats:

Àmbit Nre. contractes Lloc de treball Tipus de contracte Jornada laboral Durada*
Neteja 1 Netejador/a Laboral: millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral 40 hores setmanals De l’1 de juny al 30 de setembre 
Brigada 3 Peó brigada Laboral: millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral 40 hores setmanals

1r contracte: del 12 o 16 de juny al 30 de setembre 

2n contracte: de l’1 de juny al 3 de setembre

3r contracte: del 2 de maig al 31 de desembre

Escola bressol 1 Tècnic/a auxiliar escola bressol Laboral: millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral 30 hores setmanals De l’11 o 17 d’abril al 21 de juliol

*dates aproximades de contractació

Informació sobre el lloc de treball de neteja: Annex I – lloc treball neteja

Informació sobre els llocs de treball de brigada: Annex II – lloc treball brigada

Informació sobre el lloc de treball de TEI Escola Bressol: Annex III – lloc treball TEI escola bressol

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’han de presentar prioritàriament en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament a la seva seu electrònica https://moia.eadministracio.cat/info.0 mitjançant l’apartat Instància General. També es poden presentar al Registre General de l’OAC en horari d’atenció al públic.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins el termini especificat en aquestes bases: 2023-03-31.- Anunci Bases i convocatòria processos selectius plans locals ocupació 2023

El termini de presentació d’instàncies és de l’1 a l’11 d’abril de 2023.

Model d’instància: Annex IV – sol·licitud participació

Model declaració responsable vehicle (només per al lloc de treball de neteja): Annex V – declaració responsable vehicle

TEI:

Decret llista provisional admesos/exclosos, constitució Comissió Valoració i fixació data valoració mèrits: DECRET 2023-0442 [2023-04-12.-DECRET llista prov. admesos i exclosos procés selectiu 1 lloc treball TEI Escola Bressol PLO]

Termini esmenes: del 13 al 17 d’abril de 2023

Acta resultats: 2023-04-18.- Acta resultats valoració mèrits procés selectiu 1 lloc treball TEI Escola Bressol PLO 2023_firmada

BRIGADA:

Decret llista provisional admesos/exclosos, constitució Comissió Valoració i fixació data valoració mèrits: DECRET 2023-0454 [2023-04-13.-DECRET llista prov. admesos i exclosos procés selectiu 3 llocs de treball brigada PLO]

Termini esmenes: del 14 al 18 d’abril de 2023

Decret llista definitiva admesos/exclosos i data valoració mèrits: DECRET 2023-0474 [2023-04-19.-DECRET llista def. admesos i exclosos procés selectiu 3 llocs de treball brigada PLO]

Acta resultats: 2023-04-20.- Acta resultats valoració mèrits procés selectiu 3 llocs treball Brigada PLO 2023_firmada

NETEJA:

Decret declaració desert procés selectiu 1 lloc treball neteja: DECRET 2023-0449 [2023-04-12.-DECRET declaració desert procés selectiu 1 lloc de treball neteja PLO]

Last modified: 21 d'abril de 2023

Comments are closed.