SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs lliure per a la selecció d’un peó de brigada: Resultats valoració de mèrits. Resultats finals.

24 de maig de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment de concurs  lliure per a la selecció d’un peó de brigada que es contractarà amb l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Moià per la Diputació de Barcelona, dins el “Pla de Reactivació de l’Ocupació per al 2021”.

El lloc de treball que es cobrirà amb aquesta selecció serà el següent:

– Lloc de treball: Peó brigada municipal
– Tipus de contracte: Laboral – obra o servei
– Jornada laboral: 40h/setmanals
– Durada: 6 mesos, amb possibilitat de pròrroga

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes Bases:

2021-04-09.- EDICTE BOP Bases i convocatòria procés selectiu una plaça peó brigada per plans ocupació

Presentar instància: Model-instància-PEÓ BRIGADA-PLANS OCUPACIÓ

El termini de presentació d’instàncies és del 20 al 29 d’abril de 2021.

Last modified: 24 de maig de 2021

Comments are closed.