SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure de 2 places de tècnic/a mitjà/na de Cultura, Museus i Patrimoni Turístic

26 de setembre de 2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per al nomenament interí per programa de dos Tècnics Mitjans/Tècniques Mitjanes de Cultura, Museus i Patrimoni Turístic per a l’execució d’un programa temporal a l’Àrea d’Atenció a les Persones.  

Característiques dels llocs de treball convocats:
– Denominació: Tècnic/a Mitjà/na de Cultura, Museus i Patrimoni Turístic
– Grup: A2
– Àrea d’Atenció a les Persones
– Règim jurídic: Personal funcionari interí
– Retribucions brutes: 1.113,98 euros (sou base), 406,52 euros (complement de destí 16) i 150,00 euros (complement específic)
– Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)
– Horari: Dilluns a diumenge segons necessitats del servei i en funció de calendari establert, i en torns alterns entre els dos llocs de treball
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: 2023-09-15 Publicació BOP Edicte procés selectiu dos tècnics mitjans Cultura, Museus i Patrimoni Turístic

Model d’instància: Annex I – Sollicitud per participar en el procés selectiu per al nomenament de dos Tècnics Mitjans Cultura, Museus i Patrimoni Turístic

El termini de presentació d’instàncies és des del 16 al 25 de setembre.

Esmena en relació a titulació requerida a les bases: 2023-09-26 Publicació BOP Anunci esmena titulació procés selectiu dos tècnics mitjans Cultura, Museus i Patrimoni Turístic

Nou termini de presentació d’instàncies: del 27 de setembre al 6 d’octubre.

Last modified: 26 de setembre de 2023

Comments are closed.