SELECCIÓ DE PERSONAL: Convocatòria del procés de selecció per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball agrupat d’Intervenció del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, classe 2a, i constitució de la borsa de treball (segona convocatòria)

22 d'octubre de 2021

Mitjançant Decret de Presidència 2021-0367 de data 7 d’octubre de 2021, s’ha aprovat una nova convocatòria pública, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la cobertura interina del lloc de treball d’Intervenció de l’agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès i constitució d’una borsa de treball.

Havent-se publicat al DOGC la convocatòria del procés selectiu, s’obre el termini per presentar sol·licituds.

Bases reguladores:

Anunci BOP plaça Intervenció municipi Moià i Consell Comarcal Moianès

Anunci DOGC plaça Intervenció municipi Moià i Consell Comarcal Moianès

Termini: fins al dia 10 de novembre de 2021.

Per presentar la sol·licitud podeu utilitzar la instància genèrica que trobareu a la seu electrònica del Consell Comarcal del Moianès. 

ACCEDIR A LA INSTÀNCIA

Last modified: 22 d'octubre de 2021

Comments are closed.