SELECCIÓ DE PERSONAL: Convocatòria ofertes de treball “Joves en pràctiques” a l’Ajuntament i al Museu de Moià dins el programa de Garantia Juvenil

24 de setembre de 2021

L’Ajuntament de Moià obre convocatòria per a la contractació temporal de tres joves en pràctiques menors de 30 anys dins el programa de Garantia Juvenil de Catalunya.

Les tres places són les següents:

-1 tècnic/a de comunicació a l’Ajuntament de Moià: contracte de 6 mesos, a jornada completa, data màxima d’inici del contracte el 30 de setembre de 2021 i fins al 29 de març de 2022. El règim de dedicació serà de jornada completa, de 40 h setmanals de dilluns a divendres.

-2 tècnics/ques o auxiliars de cultura al Museu de Moià i al Parc Prehistòric de les Coves del Toll: contracte de 6 mesos, a jornada completa, data màxima d’inici del contracte el 30 de setembre de 2021 i fins al 29 de març de 2022. El règim de dedicació serà de jornada completa, de 40 h setmanals distribuïbles de dilluns a diumenge, i variables a determinar segons el servei, amb els descansos legals corresponents.

Si vols prendre part en la convocatòria, hauràs de fer-ho constar mitjançant una instància normalitzada al Registre General d’aquest Ajuntament (presencialment o telemàticament), màxim fins al dia 5 de setembre de 2021 (inclòs).

2021-08-03- Anunci places Programa Garantia Juvenil

Models normalitzats d’instància:

Model-instància-tècnic-AjuntamentPGJ2021

Model-instància-tècnic-MuseuPGJ2021

Resultats procés 2 llocs Tècnic/a de Cultura: 2021-09-15.- Acta resultats finals PGJ Tècnic-a Cultura Museu sig.

Resultats procés 1 lloc Tècnic/a o Auxiliar Tècnic/a de Comunicació: 2021-09-23.- Acta resultats finals PGJ Tècnic-a o Auxiliar Tècnic-a de Comunicació_sig.

Last modified: 24 de setembre de 2021

Comments are closed.