SELECCIÓ DE PERSONAL: Personal Polivalent-Cuidador/a d’animals

3 de desembre de 2020

L’Ajuntament de Moià convoca un procediment selectiu per la provisió d’una plaça de Personal Polivalent-Cuidador/a d’animals destinat al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics del Moianès, mitjançant concurs-oposició lliure i creació de borsa de treball.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes Bases: 2020-11-10.- Publicació al BOP bases convocatòria cuidador-a animals CAADM

Presentar instància: Model-instància-CUIDADOR_ANIMALS

Presentació de sol·licituds i documentació al registre general de l’Ajuntament fins al 24/11/2020

Decret admesos i exclosos i data de les proves

2020-12-03 Acta procés selecció plaça cuidador d’animals i creació borsa de treball

2020-12-10 Acta resultats prova de català procés selectiu Personal polivalent-cuidador-a animals

Last modified: 15 d'abril de 2021

Comments are closed.