SELECCIÓ DE PERSONAL: Procés selectiu per a l’estabilització de les places vacants de personal funcionari i laboral

5 de gener de 2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés de selecció de personal funcionari i personal laboral de les places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal, corresponent al període 2022-2024, publicada al BOPB el 27 de maig de 2022 i al DOGC el 31 de maig de 2022.

Les sol·licituds de participació en el procés de selecció s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: 20221230_2022-12-30 Edicte BOPB procés d’estabilització

Convocatòria publicada al DOGC: 20230105_2023-01-05 Anunci DOGC procés d’estabilització

Trobareu tota la informació i models necessaris a la pàgina web següent: http://estabilitzacio.moia.cat/ (activa quan s’obri el termini de presentació d’instàncies)

El termini de presentació d’instàncies és des del 6 de gener al 6 de febrer de 2023.

Last modified: 5 de gener de 2023

Comments are closed.