SELECCIÓ DE PERSONAL: Professora Escola municipal de Dansa: Resultats valoració de mèrits i finals

16 d'octubre de 2020

L’Ajuntament de Moià ha de cobrir pel tràmit de màxima urgència el lloc de treball de professora Escola de dansa, Grup A2, en concepte de personal laboral de caràcter temporal no fix de plantilla (contracte d’obra o servei a temps parcial fins 30 de juny de 2021).

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes Bases: 20200925_Publicació_Ban_BAN 2020-0011 2020-09-25.- BAN Professora de dansa – procediment de màxima urgència

Presentar instància: Model-instància-professoradansa

Presentació de sol·licituds i documentació al registre general de l’Ajuntament fins al 05/10/2020

Decret d’admesos i exclosos, constitució del Tribunal. Comissió de valoració i fixació de data per valoració de mèrits: 2020-10-09 Resolució_Decret d’Alcaldia_ Decret de Presidència _DECRET 2020-0764 [2020-10-09.-DECRET admesos i exclosos, constituc. Comissió Valoració i fixació data valoració mèrits procés Professora dansa]

Resultats valoració de mèrits i finals del procediment selectiu per un professor/a de dansa: 2020-10-16 Resultats valoració mèrits i finals procediment selectiu professor.a dansa

Last modified: 15 d'abril de 2021

Comments are closed.