ACTA TRIBUNAL I RESULTATS: Selecció de personal: Recepcionista-monitor del Museu Municipal i Coves del Toll

15 de setembre de 2020

L’Ajuntament de Moià ha de cobrir pel tràmit de màxima urgència el lloc de treball de Recepcionista-monitor del Museu Municipal i Coves del Toll (Grup AP) en concepte de personal laboral de caràcter temporal no fix de plantilla (contracte d’interinitat a temps parcial fins cobertura de plaça mitjançant procediment reglamentari). El lloc de treball habitual és el Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià, però es preveu la creació d’una bossa d’hores complementàries tant al Museu com a les Coves del Toll, segons necessitats del servei.

Inici del contracte: 19 de setembre de 2020

Presentació de sol·licituds i documentació al registre general de l’Ajuntament fins al 31/08/2020

BAN – Informació sobre el lloc de treball de Recepcionista-monitor del Museu Municipal i Coves del Toll: 2020-08-07 Publicació BAN 2020-0009 Repcionista Coves del Toll

Presentar sol·licitud: Model-instància-recepcionistatoll

09-09-2020 Resultats prova pràctica

20200915_Acta_2020-09-15.- Acta Tribunal Recepcionista-monitor Coves del Toll màxima urgència. Esmena puntuació prova de coneixements i resultats finals

Last modified: 15 d'abril de 2021

Comments are closed.