SELECCIÓ DE PERSONAL: Tècnic/a auxiliar de dansa per a l’execució d’un programa temporal

1 de setembre de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu per al nomenament interí per programa d’un/a tècnic/a auxiliar de dansa per execució d’un programa temporal a l’Àrea de Servei a les Persones, Departament d’Ensenyament. 

Les característiques del lloc de treball convocat són les següents:

– Grup: C1
– Categoria/classe: Tècnic/a auxiliar de dansa
– Retribucions brutes: (sou base 214,48 euros, CD 104,24 euros, CE 234,67 euros)
– Durada: la pròpia per a l’exercici del programa (màxim tres anys).
– Jornada: 10 hores setmanals (26,67% jornada)
– Horari: divendres de 17.00 a 21.00 hores i dimarts o dijous de 17.00 a 21.00 hores.   

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases: Publicació BOP 3282429 – Tècnic auxiliar dansa

El termini de presentació d’instàncies és del 30 de juliol al 8 d’agost de 2022.

Model d’instància per participar en el procés selectiu: Annex 1 – Instància

Decret llista prov. admesos/exclosos, constitució Tribunal Qualificador i fixació data prova: DECRET 2022-0789 [2022-08-11.-DECRET llista prov. admesos i exclosos, constituc. tribunal qualificador i fixació data prova procés selectiu tècnic aux. dansa

Acta resultats finals i proposta nomenament tècnic/a auxiliar de dansa: 20220901_Acta_2022-08-31.- Acta resultat prova valoració mèrits tècnic auxiliar dansa

Last modified: 1 de setembre de 2022

Comments are closed.