SELECCIÓ DE PERSONAL: Tècnic/a auxiliar de Joventut. Resultats prova teòrico-pràctica i valoració de mèrits. Resultats finals.

1 d'octubre de 2020

L’Ajuntament de Moià obre un procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per al nomenament interí per programa d’un/a Tècnic/a auxiliar de Joventut per a l’execució d’un programa temporal, amb jornada parcial i adscrit a l’Àrea d’Atenció a les Persones.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes Bases: 2020-08-07 Resolució Decret d’Alcaldia creació programa temporal Tècnic aux. joventut

Presentar instància: Model-instància-tècnicjoventut

Presentació de sol·licituds i documentació al registre general de l’Ajuntament fins al 28/08/2020

  • Decret d’Alcaldia d’admesos i exclosos i proves d’accés al programa temporal de Tècnic Auxiliar de Joventut: Data prova 29/09/2020 2020-09-16 Decret alcaldia admesos exclosos proces selectiu tec aux joventut 
  • S’informa que el Tribunal s’ha reunit dimarts 29 de setembre al finalitzar les proves teòrica i pràctica i aquesta setmana es publicaran els resultats de les proves i la valoració de mèrits.

Resultats prova teòrico-pràctica i valoració de mèrits. Resultats finals 2020-09-30.- Acta Resultats Prova pràctica i valoració de mèrits Tècnic auxiliar de Joventut interí-na

Last modified: 15 d'abril de 2021

Comments are closed.