Selecció de personal: Treballador/a Social per l’execució d’un programa temporal: Acta resultats prova pràctica i valoració de mèrits

22 de març de 2021

La crisis sanitària que estem patint en aquests moments provocada pel COVID-19 ha comportat noves situacions de vulnerabilitat a moltes famílies de Moià. Això ha suposat que el Departament de Serveis Socials s’està veient desbordat per poder gestionar i atendre totes les necessitats dels usuaris davant la problemàtica actual.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Moià convoca un procés selectiu per a cobrir una plaça de categoria Treballador/a Social, grup de titulació A, subgrup A2, i titulació de Diplomat o Graduat en Treball Social, per donar cobertura a les múltiples demandes que hi ha de famílies que es troben en situació de vulnerabilitat degut a les conseqüències econòmiques i socials provocades per la pandèmia. La contractació està emmarcada en el programa de caràcter temporal “Suport al departament de Serveis Socials per atendre el volum de demandes ocasionades per la COVID19”.

Bases específiques reguladores de la convocatòria per màxima urgència per a la selecció d’un/a treballador/a social per l’execució del programa temporal: 20210218_EDICTE Bases i convocatòria procés selectiu programa temporal treballador social

Presentació de sol·licituds i documentació al registre general de l’Ajuntament: Del 26 de febrer al 8 de març de 2021.

Presentar sol·licitud: Model-instància-TREBALLADOR-A SOCIAL

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per al nomenament interí per programa d’un/a Treballador/a Social per execució d’un programa temporal a l’Àrea d’Atenció a les Persones, Departament de Serveis Socials

Last modified: 15 d'abril de 2021

Comments are closed.