Acta resultats valoració de mèrits – llistat d’admesos i exclosos: Selecció de personal Treballador/a social (contracte eventual)

10 d'agost de 2020

La crisis sanitària que estem patint en aquests moments provocada pel COVID-19 ha comportat noves situacions de vulnerabilitat a moltes famílies de Moià. Això ha suposat que l’Àrea d’Atenció a les Persones s’està veient desbordada per poder gestionar i atendre totes les necessitats dels usuaris davant la problemàtica actual.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Moià ha decidit cobrir pel tràmit de màxima urgència el següent lloc de treball: Treballador/a Social, Grup A2, en concepte de personal laboral de caràcter temporal no fix de plantilla (contracte eventual fins 31 de desembre de 2020 de suport a l’Àrea de Serveis Socials).

Presentació de sol·licituds i documentació al registre general de l’Ajuntament fins al 31/07/2020

Presentar sol·licitud: Model-instància-treballador-social

BAN – Informació sobre el lloc de treball Treballador/a Social: 2020-07-16 BAN TREBALLADOR_A SOCIAL- procediment de màxima urgència suport serv socials

Resolució amb llistat d’admesos i exlocos a la selecció del Treballador/a Social:2020-08-06 Resolució Decret d’Alcaldia – Llistat admesos i exclosos constituc. Comissió Valoració i fixació data

Acta de sessió resultats de valoració de mèrits: 2020-08-10 Acta de sessió tribunal Treballadora social màxima urgència. Resultats valoració de mèrits

Last modified: 15 d'abril de 2021

Comments are closed.