Serveis socials

Els Serveis socials municipals són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i els més pròxims a les persones i famílies.
L’atenció es presta mitjançant un equip professional format per un/a educador/a social i un/a treballador/a social. Ofereixen informació, orientació, assessorament, valoració i intervenció social, i derivació a altres serveis socials especialitzats (d’infància, gent gran, discapacitats, etc.) quan es consideri necessari.
També participen en xarxes ciutadanes que tenen l’objectiu de millorar el benestar col·lectiu i prevenir situacions d’exclusió social.

Comments are closed.