Subvencions arranjament d’habitatges per a persones grans o amb necessitats especials 2023

20 de desembre de 2023

Obert el termini per presentar sol·licituds per participar en les subvencions en règim de concurrència competitiva del programa d’arranjament d’habitatges per a persones grans o amb necessitats especials per al període 2023.

Persones beneficiàries: El programa s’adreça a persones de 65 anys o mes, que tinguin dificultats per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària o amb insuficiència de recursos econòmics, i a persones mes grans de 80 anys que visquin soles o amb un altre persona gran. També s’adreça a persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física i psíquica per desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar.

Finalitat de la convocatòria: Promoure l’autonomia funcional i millorar la qualitat de la vida al domicili de les persones grans i les persones amb necessitats especials per tal d’afavorir l’accessibilitat i les condicions de vida dins la seva llar a través de l’adaptació dels habitatges mitjançant reformes bàsiques consistents en reparacions i petites obres no estructurals en banys i cuines, especialment.

Aquí podràs trobar les bases, la convocatòria i el model d’instància normalitzada per poder fer-nos arribar la petició que haurà d’entrar al registre d’entrada de l’ajuntament ja sigui presencialment o mitjançant la nostra Seu Electrònic: http://seuelectronica.moia.cat Termini presentació de sol·licituds: des del 16 de desembre al 3 de gener de 2023

Documentació relacionada:

Last modified: 20 de desembre de 2023

Comments are closed.