Subvencions arranjament d’habitatges per a persones grans o amb necessitats especials

30 de setembre de 2020

S’obre el termini per presentar sol·licituds per participar en les subvencions en concurrència competitiva d’arranjament d’habitatges per a persones grans o amb necessitats especials.

Aquí podràs trobar les bases, la convocatòria i el model d’instància normalitzada per poder fer-nos arribar la petició que haurà d’entrar al registre d’entrada de l’ajuntament ja sigui presencialment o mitjançant la nostra Seu Electrònic: http://seuelectronica.moia.cat

Termini presentació de sol·licituds: del 15 de setembre i fins el 5 d’octubre de 2020

  • Anunci sencer de la convocatòria al tauler d’anuncis de l’ajuntament
  • Extracte de la convocatòria publicada al BOPB

Model instància normalitzada

Model instància arranjament habitatges 2020

Convocatòria de les subvencions

Covocatòria subvencions arranjament habitatges 2020

Convocatoria subvenciones arreglo viviendas 2020

Bases de les subvencions

BOPB Bases subvencions arranjament habitatges

BOPB Bases subvenciones arreglo viviendas

Last modified: 2 d'octubre de 2020

Comments are closed.