Viu la revetlla amb precaució!

23 de juny de 2022

En les últimes hores s’ha confirmat per part del Govern que no hi ha restriccions de pirotècnia addicionals a les habituals ni l’Ajuntament de Moià ha aprovat mesures més restrictives, així doncs, la normativa a tenir en compte per la revetlla de Sant Joan és la de prevenció d’incendis forestals.

DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals

“Article 15
En els terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, resta prohibit:

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:
– Cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
– Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires.
– Fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.

b) Llençar objectes encesos.

c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.

d) Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.

e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals”

No obstant això, apel·lem a la màxima responsabilitat per part de les nostres veïnes i veïns i esperem que tothom compleixi les recomanacions i les distàncies de seguretat en el llançament de coets i petards, respectant sempre les distàncies en aquells espais pròxims a terrenys forestals i camps de conreu, com és el vostre cas.

Les fogueres de Sant Joan estan subjectes a autorització. Els Agents Rurals tenen previst inspeccionar tots aquells llocs on s’hagi autoritzat una foguera.

Last modified: 23 de juny de 2022

Comments are closed.