Xarxa local de consum

L’Ajuntament de Moià mitjançant l’adhesió al conveni de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels seus ciutadans una Oficina Municipal d’Informació i Defensa del Consumidor. Aquesta oficina té com objectius:

  • Informar, de manera personalitzada, sobre els drets de les persones consumidores i usuàries
  • Orientar, sobre les consultes i les reclamacions de les persones consumidores i usuàries en el cas que no respectin els seus drets i sobre les vies establertes per resoldre el seu conflicte
  • Mitjançar entre les parts per a la resolució de determinades qüestions.
  • Fomentar l’educació i la formació de les persones consumidores i usuàries en temes de consum de béns o la utilització de serveis, mitjançant campanyes divulgatives, publicacions, jornades, etc.

Fomentar l’assessorament al teixit comercial en referència als drets i deures dels consumidors mitjançant campanyes d’inspecció informatives i activitats formatives per a col·lectius d’empresaris.

Comments are closed.