Horts socials del Rector

12 de març de 2015

Ja s’han adjudicat les tres parcel·les dels “Horts del Rector”.

Tres famílies podran treballar la terra, podran auto abastir-se de verdures i hortalisses i podran aprendre tècniques de cultiu i de conserva d’aliments.

Aquestes famílies rebran el suport del tècnic d’hort qui els assessorarà, vetllarà per l’adequat ús de les parcel·les i de les eines, atendrà les seves necessitats quotidianes i supervisarà l’ús de les eines i del material municipal.

Esperem que aquest projecte sigui tot un èxit!

El projecte

L’Ajuntament de Moià té interès a desenvolupar un projecte destinat a persones i famílies de Moià consistent en la cessió d’ús de les parcel·les agràries conegudes amb el nom de l’hort del rector” per tal de realitzar-hi labors agrícoles de subsistència, oferint també l’oportunitat d’aprendre tècniques de conreu i conservació dels aliments.

La voluntat que presideix aquesta iniciativa és crear una eina integradora, d’aprenentatge i de participació ciutadana que beneficií persones i famílies del nostre municipi en situació de risc social en un moment en que la conjuntura econòmica augmenta l’exclusió social i la pobresa.

El projecte de “L’hort del rector” compta amb tres parcel·les de 100 m2 aproximadament cadascuna.  La seva explotació pot auto abastir d’aliments a persones o famílies amb problemes de mancança de recursos: l’hort ofereix verdures i hortalisses en quantitat i qualitat adients pel consum propi.

L’activitat generarà un espai de relació positiva i intercanvi de coneixements entre les persones i famílies beneficiàries. El projecte també vol oferir l’oportunitat d’aprenentatge de tècniques de conreu sostenible als beneficiaris així com a la resta de ciutadans si s’escau.

Un altre objectiu destacat d’aquesta iniciativa és la divulgació del valor de l’agricultura de proximitat, natural i respectuosa amb el medi ambient. La promoció, la formació, l’educació ambiental i bones pràctiques de conreu i el respecte pel medi ambient i per la salut connecta l’ésser humà amb els cicles de la natura i amb els valors tan rellevants com la cooperació i el coneixement del nostre món rural més proper.

Consulteu el reglament dels Horts del Rector

Last modified: 12 de març de 2015

Comments are closed.