Exposició pública del “Pla Pilot sobre les afectacions de les activitats motoritzades i les seves mesures correctores al Medi Natural al Circuit Verd de Moià””

26 de febrer de 2021

L’Ajuntament de Moià, en sessió Plenària celebrada el dia 17 de febrer de 2021, va aprovar inicialment el Pla pilot sobre les afectacions de les activitats motoritzades i les seves mesures correctores al medi natural al circuit verd de Moià, redactat pels tècnics Jordi Codina Cutrina i Joan Girbau Junyent, enginyer tècnics de Girbau Consulting SLP.

2021-02-22_Publicació_Edicte d’aprovació inicial del Pla Pilot Circuit Verd Moià

Pla Pilot sobre Afectacions Activitats Motoritzades al Circuit Verd

Last modified: 26 de febrer de 2021

Comments are closed.