Aprovada per Ple la Moció “Per a una economia local i una contractació pública: ètica, sostenible i responsable” 

30 de març de 2021

El Ple de l’Ajuntament de Moià va aprovar en sessió plenària el 17 de març i per unanimitat la moció “Per a una economia local i una contractació pública: ètica, sostenible i responsable”.

Davant d’un nou episodi de la crisis sistèmica que va començar el passat 2008, amb cada nou episodi el sistema genera més desigualtat, que recau sobretot sobre les classes populars, l’Economia Social i Solidària (ESS) és tant un instrument per fer la transformació social que tant necessitem, com per una bona transició ecològica.

Es considera que la contractació de Serveis a les Persones és un instrument molt important que tenen les administracions públiques per impulsar aquesta transformació social. Afavorir els criteris de qualitat, sostenibilitat, condicions laborals, igualtat de gènere, responsabilitat ambiental i social, participació interna dels treballadors i la reinversió dels excedents monetaris en el mateix servei, serà una palanca cabdal per fer aquest pas.

S’aproven els següents acords:

 1. Adhesió a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS)
 2. Redactar i desenvolupar un pla d’acció local amb l’objectiu de fer pedagogia, treballar, promoure i acompanyar el conjunt de la economia local, per tal que el màxim d’iniciatives privades, facin la transició cap a l’Economia Social i Solidària.
 3. Fer una guia per marcar les pautes i les eines per poder fer licitacions de manera que potenciïn els criteris de qualitat, sostenibilitat, condicions laborals, igualtat de gènere i responsabilitat ambiental i social entre d’altres.
 4. Incloure en la contractació pública, impulsada des d’aquest Ajuntament, els principis de l’Economia Social i Solidària i els de la “Guia per la protecció i promoció dels drets humans en la contractació pública”
 5. Estudiar possibles bonificacions per bones pràctiques en matèria de medi ambient, sostenibilitat i responsabilitat social i comunitària.
 6. Utilitzar i promoure l’ús i el creixement de les finances ètiques i solidàries amb l’objectiu d’aconseguir el finançament inclusiu, assequible i just de totes les persones i entitats, d’acord amb el punt 9 de de la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides.
 7. Fomentar el coneixement, l’ús i la creació de cooperatives i altres formes d’economia social i seguir treballant l’àmbit de l’educació formal al municipi tot potenciant les activitats que ja es realitzen tan a les escoles com a l’INS Moianès.
 8. Considerar l’ús dels propis recursos del terme així com la generació d’energia per part de cooperatives, potenciant l’auto abastiment energètic en la mesura que sigui possible.
 9. Potenciar el consum responsable des del mateix ajuntament pel què fa a les seves compres i proveïdors.
 10. Demanar a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) que ens les seves contractacions, promogui les compres socialment responsables i l’energia sostenible.
 11. Demanar als partits polítics catalans, la redacció d’una nova Llei de Contractes de Serveis a les Persones que permeti que els criteris de qualitat, sostenibilitat, responsabilitat i igualtat siguin més importants que el preu.
 12. El grup de treball d’Hisenda format per un representant de cada grup municipal de l’Ajuntament actuï com a coordinadora i fiscalitzadora d’aquests acords. Rendint comptes anualment al Ple, a la Taula d’Entitats i altres sectors socioeconòmics del municipi sobre el desplegament d’aquests acords.
 13. Informar d’aquests acords al Consell Comarcal, Consorci del Moianès, la Xarxa d’Economia Solidària, l’ABIC, Taula d’Entitats. I publicar-ho als canals establerts de comunicació de l’ajuntament.

Consulteu el text íntegre de la moció: Per a una economia local i una contractacio publica

Last modified: 20 d'abril de 2021

Comments are closed.