Recollida de residus

Deixalleria de Moià

Carrer dels Paraires, 7,
08180 Moià, Barcelona
Tel. 938208313
Horari:
Dilluns, dimarts dijous dissabte i diumenge de 11:00 a 14:00 hores
Dimecres i divendres de 16:00 a 19:00 hores

Residus voluminosos

Els residus voluminosos són els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals i/o habituals de recollida per causa de la seva envergadura, com ara grans electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, portes i altres similars.

La recollida de residus voluminosos es farà durant els dies i hores que fixi l’Ajuntament i en els llocs que s’estableixin d’acord amb les indicacions de l’empresa concessionària. Segons aquesta s’han de deixar el dia abans al vespre, al costat dels contenidors de rebuig els dies assenyalats amb un cercle taronja en el Calendari de Serveis 2020
No és permès de treure i/o deixar a la via pública els residus voluminosos fora dels dies i/o llocs assenyalats ni tampoc en quantia o volum desmesurat pel que fa a un habitatge.

Comments are closed.