Ajuts individualitzats a les famílies

Els Ajuts Individualitzats són ajuts puntuals i econòmics a persones o famílies que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques.
Prèviament, cal demanar hora amb les tècniques de serveis socials, sigui presencialment o telefònicament, per tal de realitzar una entrevista, estudiar la situació socioeconòmica i aportar la documentació requerida.

Adreçat:

Persones majors de 18 anys i/o famílies amb pocs recursos econòmics, empadronades a Moià.

Comments are closed.