Agermanament

Moià és un poble agermanat amb Mauer, un població alemanya.

Ambdues poblacions els uneix un passat prehistòric, a Mauer es va trobar en un meadre fòssil del riu, la mandíbula de l'home Helderberguensis, i a Moià destaca el jaciment de les Coves del Toll amb abundant fauna quaternària i presència humana des de l'home de Neandertal.

Al llarg d’aquests anys s’han realitzat diverses trobades, tant en una població com a l'altre.

Comments are closed.