Atenció domiciliària

La finalitat és atendre en el mateix habitatge les persones o famílies en situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, a través d'intervenció de treballadores familiars.

Ofereix:

Adreçat:

Suport personal, atenció i ajut (higiene personal, suport personal, control de la medicació ...). Suport familiar en aquells casos que per canvis situacions familiars requereixen aprenentatges necessaris per a afrontar noves situacions o sobrecàrrega de responsabilitats.

Tota la població en general, especialment a persones amb dependència (grans, amb discapacitats, malaltes, ...) que viuen soles o amb altres persones que precisen també aquesta atenció. La persona que utilitza el servei assumeix una part del cost en funció dels ingressos de què disposa.

La finalitat és que les persones soles, o que estan moltes hores soles, tinguin una resposta assistencial ràpida en situació d'emergència, sols prement un botó. El sistema és un aparell que, connectat de forma permanent a una centraleta, permet rebre el senyal d'alarma i realitzar, periòdicament, un control i seguiment preventius de la seva situació.

Ofereix:

Adreçat:

  • Instal·lació i manteniment de l’aparell de teleassistència
  • Control preventiu sobre població de risc.
  • Més seguretat i qualitat de vida en les persones que viuen soles.

Persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, de fragilitat o dependència. Tenen prioritat els majors de 80 anys. La persona que utilitza el servei assumeix una  part del cost en funció dels ingressos de què disposa.

La finalitat és atendre les mancances d’autonomia personal respecte a l’alimentació de persones grans prevenint així situacions de crisi i de deteriorament o disminució de la qualitat de vida a les llars.

Ofereix:

Adreçat:

El trasllat a domicili d'un àpat dietèticament equilibrat i adequat a la dieta que requereix la persona que ho sol·licita.

Persones grans residents a Moià amb problemes per alimentar-se adequadament. La persona que utilitza el servei assumeix una  part del cost en funció dels ingressos de què disposa.

Comments are closed.