Camins escolars

El Camí Escolar és un concepte, una idea, una iniciativa ambiental, educativa, urbanística i de mobilitat i accessibilitat que comprèn actuacions en diversos àmbits amb l'objectiu de promoure que els nens i nenes puguin anar a l'escola en modes sostenibles de manera autònoma i segura.

L'estudi de Camins Escolars de Moià té el propòsit de consensuar i habilitar una sèrie d'itineraris escolars que promoguin i facilitin que els nens i nenes en edat escolar que quotidianament es desplacen als centres educatius ho puguin fer preferentment a peu, de manera autònoma i segura, sense l'acompanyament dels adults.

L’execució del projecte de millora dels itineraris i camins escolars de Moià ha suposat un cost de 99.538,88 € IVA inclòs que ha estat íntegrament subvencionat

 

Subvencions rebudes

Procedència Recurs Import Data acceptació
Subvenció Diputació de Barcelona Millora d’itineraris i Camins Escolars 18/Y/256851 49.769,44 € 30/05/2018
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia Nº de proyecto IDAE: FEDEREELL-2019-001216 49.769,44 € 11/07/2018

Objectius dels camins escolars

Garantir l'accés dels escolars als centres educatius amb les màximes condicions de seguretat 

Minimitzar els efectes que els desplaçaments dels escolars puguin comportar a l'entorn del centre educatiu

Resultats obtinguts:

Tres anys després de la implantació dels camins escolars a l’Avinguda de l’Escola Pia, al carrer Miquel Vilarrúbia i a l’Avinguda de l’Arbre Fruiter, es constata que s’han reduït el nombre de vehicles privats que hi circulen així com la seva velocitat de circulació. Això ha implicat un estalvi energètic del 12%,  una disminució de CO2 del 12% y una disminució dels nivells promig de soroll del 3%.

Es destaca també la reducció de les emissions de NO2 en un 22%, de NOx i de partícules PM2,5 en un 24% i de partícules PM10 en un 21%.

Auditoria energética posterior actuaciones_Moià

Amb el suport de:

Comments are closed.