Camins escolars

El Camí Escolar és un concepte, una idea, una iniciativa ambiental, educativa, urbanística i de mobilitat i accessibilitat que comprèn actuacions en diversos àmbits amb l'objectiu de promoure que els nens i nenes puguin anar a l'escola en modes sostenibles de manera autònoma i segura.

L'estudi de Camins Escolars de Moià té el propòsit de consensuar i habilitar una sèrie d'itineraris escolars que promoguin i facilitin que els nens i nenes en edat escolar que quotidianament es desplacen als centres educatius ho puguin fer preferentment a peu, de manera autònoma i segura, sense l'acompanyament dels adults.

  • Objectius dels camins escolars
  • Garantir l'accés dels escolars als centres educatius amb les màximes condicions de seguretat 
  • Minimitzar els efectes que els desplaçaments dels escolars puguin comportar a l'entorn del centre educatiu

Comments are closed.