Pla local de seguretat viària

Els plans locals de seguretat viària (PLSV) són una de les accions claus derivades del Pla de Seguretat Viària (PSV) del Servei Català del Trànsit, que manifesta la necessitat de seguir treballant per un espai continu de seguretat viària, tant en zona urbana com interurbana.

Les mesures que es plantegin, en entorns concrets o estratègicament per la totalitat de la zona urbana, han de permetre l'assoliment dels objectius del Pla en els anys 2016-20109.

  • Objectius principals del PLSV
  •  L'objectiu fonamental  és la reducció de l'accidentalitat i la prevenció de sinistres.

Comments are closed.