Per queixes o suggeriments generals que vulgueu fer arribar a l’ajuntament. Un cop feu clic al botó haureu de cercar el tràmit Queixes i suggeriments

Aquest canal de Denúncies permet informar a una entitat sobre accions indegudes dels empleats públics o dels qui prestin una relació laboral o professional amb una administració.