Modificacions pressupostàries

2022

 

Modificació de crèdit 01-2022 – decret incorporació de romanents 18-02-2022

Modificació de crèdit 02-2022 – decret generacions 25-02-2022

Modificació de crèdit 03-2022 – decret transferències 04-03-2022

Modificació de crèdit 04-2022 – suplements i extraordinaris – 1 acord inicial 16-03-2022

Modificació de crèdit 04-2022 – suplements i extraordinaris – 2 acord definitiu 12-04-2022

Modificació de crèdit 05-2022 – decret incorporació de romanents 15-03-2022

Modificació de crèdit 06-2022 – decret generacions 22-03-2022

Modificació de crèdit 07-2022 – suplements i extraordinaris – 1 acord inicial 21-04-2022

Modificació de crèdit 07-2022 – suplements i extraordinaris – 2 acord definitiu 19-05-2022

Modificació de crèdit 08-2022 – suplements i extraordinaris – 1 acord inicial 18-05-2022

Modificació de crèdit 08-2022 – suplements i extraordinaris – 2 acord definitiu 17-06-2022

Modificació de crèdit 09-2022 – decret transferències 18-05-2022

Modificació de crèdit 10-2022 – extraordinaris – 1 acord inicial 18-05-2022

Modificació de crèdit 10-2022 – extraordinaris – 2 acord definitiu 17-06-2022

Modificació de crèdit 11-2022 – decret generacions 31-05-2022

Modificació de crèdit 12-2022 – suplements i extraordinaris – 1 acord inicial 15-06-2022

Modificació de crèdit 12-2022 – suplements i extraordinaris – 2 acord definitiu 15-07-2022

Modificació de crèdit 13-2022 – decret generacions 14-07-2022

Modificació de crèdit 14-2022 – suplements i extraordinaris – 1 acord definitiu 25-08-2022

Modificació de crèdit 14-2022 – suplements i extraordinaris – 1 acord inicial 20-07-2022

Modificació de crèdit 15-2022 – suplements i extraordinaris – 1 acord definitiu 25-08-2022

Modificació de crèdit 15-2022 – suplements i extraordinaris – 1 acord inicial 20-07-2022

Modificació de crèdit 16-2022 – generacions 08-09-2022

Modificació de crèdit 17-2022 – generacions 09-09-2022

Modificació de crèdit 18-2022 – generacions 27-09-2022

Modificació de crèdit 19-2022 – generacions 17-10-2022

Modificació de crèdit 20-2022 – extraordinaris – 1 acord inicial 19-10-2022

 

2022

Comments are closed.