Avís legal

Informació general

Aquesta pàgina web i el domini són propietat de l´Ajuntament de Moià amb CIF: P0813700B. Les dades de contacte amb l’Ajuntament són:

Plaça Sant Sebastià, 1

08180 Moià

Web: http://www.moia.cat
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat
Telèfon: 93 8300000

Continguts de la web

L’Ajuntament presta especial atenció al fet que la informació del lloc web sigui exacta i precisa, procedint a la seva actualització de forma periòdica i corregint els errors tan aviat com aquests hagin estat detectats. No obstant l’Ajuntament no pot garantir que la informació estigui actualitzada ni la inexistència absoluta d’errors.

La informació publicada en aquest lloc web té únicament caràcter informatiu i no constitueix una comunicació d’actes administratius ni comunicats oficials. Aquests últimes seran notificats pels canals oficials legalment establerts a aquest efecte.

Condicions d’accés a la web

L’accés a aquest lloc web i qualsevol de les seves pàgines suposa conèixer i acceptar les advertències legals, condicions i termes d’ús que figuren a continuació.

L’accés a aquest portal web, així com l’ús de la informació que conté són responsabilitat de l’usuari. L’Ajuntament no és responsable de cap perjudici que pogués derivar d’aquests fets, ni tampoc pot garantir que l’accés no es vegi interromput o que el contingut o software al que pugui accedir estigui lliure d’error o de causar dany. L’Ajuntament es reserva el dret a realitzar els canvis que procedeixin sense previ avís, a fi d’actualitzar, modificar o eliminar la informació, i a realitzar els canvis i modificacions que estimi pertinents sobre el lloc web.

L’Ajuntament es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquest lloc web. Qualsevol modificació dels mateixos s’anunciarà convenientment a través d’aquesta pàgina, i serà efectiva des del moment de la publicació.

Obligacions de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Ajuntament o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc Web o impedir la normal utilització del mateix.

L’usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir els continguts utilitzant per això mitjans o procediments diferents dels que s’hagin posar a la seva disposició a aquest efecte, s’hagin indicat a aquest lloc Web o s’utilitzin habitualment a Internet i, en aquest últim cas, sempre que no comporti un risc de dany o inutilització del lloc web i els seus continguts.

Exempció de responsabilitat de l’Ajuntament

L’Ajuntament no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’Ajuntament, de retards o bloquejos en el seu ús per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

L’Ajuntament no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercer que poguessin aparèixer en aquesta web.

L’Ajuntament tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través d’aquest lloc web. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre l’Ajuntament i els particulars o entitats titulars de les pàgines a les que donen accés. L’Ajuntament es reserva el dret a retirar de forma unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen a  la web.

La informació que l’Ajuntament proporcioni en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació sol·licitada pels mitjans establerts a aquest efecte (bústies de correu electrònic, formularis de consulta, etc.) té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin aplicables.

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny d’aquest portal web i els seus codis font, els logos, marques, etc. pertanyen a l’Ajuntament, excepte expressa indicació de titularitat diferent, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi autorització expressa de l’Ajuntament.

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web, sempre que aquests continguts romanguin íntegres i sempre que quedi constància de la procedència, d’acord amb la Llei 37/2007, de 16 de nombre, sobre reutilització de la informació del sector públic. No es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa de l’Ajuntament.

Aquesta autorització no és aplicable als documents sotmesos a drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers o en els documents que contenen dades de caràcter personal.

L’escut oficial de l’Ajuntament i els altres dissenys i logotips que l’identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia de l’Ajuntament, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit de l’Ajuntament. L’Ajuntament n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca estudi o difusió cultural.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament.

Informació sobre cookies

L’Ajuntament informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Vostè ha estat informat prèviament de la seva instal·lació. Trobarà més informació sobre la Política de Cookies en aquest enllaç.

Informació sobre protecció de dades

L’Ajuntament, amb objecte de garantir la seguretat dels sistemes que suporten el web i la integritat de la informació subministrada, ha implementat les mesures de caràcter organitzatiu, tècniques i legals requerides pel Reglament General de Protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la normativa estatal sobre aquesta matèria.

En l’exercici de les seves competències i funcions l’Ajuntament tracta dades de caràcter personal. A aquest lloc web i a la seu electrònica de l’Ajuntament figuren formularis que permeten a l’Ajuntament obtenir dades. Els formularis informen de les finalitats de la recollida i dels aspectes més rellevants del tractament. Des d’aquest enllaç es pot consultar la informació sobre la Política de protecció de dades de l’Ajuntament.

Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de dades a dpd@moia.cat o presencialment a l’Ajuntament de Moià, Plaça Sant Sebastià, 1 de Moià

Registre d’activitats de tractament

En data 1 de desembre de 2021 es va aprovar per la Junta de Govern Local el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Moià.

Comments are closed.