Recursos humans

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure de 4 places d’auxiliar administratiu/va diverses àrees

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura de...

11 de juny de 2024

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça de tècnic/a mitjà/na d’Habitatge

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per al nomenament interí per...

4 de juny de 2024

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça de tècnic/a mitjà/na àrea Atenció Persones amb funcions coordinació

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura...

28 de maig de 2024

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: 3 llocs de treball dins el Pla d’Ocupació Municipal 2024

L’objecte de la present convocatòria és la selecció de diferents perfils professionals, per dur a terme la contractació temporal...

9 de maig de 2024

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure Tècnic/a Comunicació – Contracte JOVE EN PRÀCTIQUES

L’Ajuntament de Moià preveu contractar 1 persona jove en pràctiques per un període de 12 mesos. El lloc de treball convocat és de...

9 de febrer de 2024

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure de 2 places de tècnic/a mitjà/na de Cultura, Museus i Patrimoni Turístic

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per al nomenament...

20 d'octubre de 2023

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça de tècnic/a mitjà/na

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura...

20 de setembre de 2023

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça de tècnic/a de gestió

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura...

29 de juny de 2023

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça d’ordenança

L’objecte de la present convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura...

12 de juny de 2023

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: 1 lloc de treball d’auxiliar administratiu/va dins el Pla d’Ocupació Municipal 2023

L’objecte de la present convocatòria és la selecció per dur a terme la contractació temporal d’una persona per part de...

6 de juny de 2023

Llegir més