Aprovat definitivament el projecte de rehabilitació integral de l’equipament multifuncional l’antiga fàbrica tèxtil de Can Comadran.

6 de novembre de 2023

L’Ajuntament de Moià aprova definitivament el projecte de rehabilitació integral de l’equipament multifuncional l’antiga fàbrica tèxtil de Can Comadran.

El projecte pretén recuperar la funció de dinamització social i econòmica d’aquest equipament estratègic per dimensions i simbologia identitària i històrica.

La seva rehabilitació constitueix un exercici de preservació del llegat arquitectònic del patrimoni històric i industrial de Moià, i alhora de dinamització social i econòmica amb la creació d’un nou equipament multifuncional que proposa una distribució bàsica d’espais per a la dinamització social, docents i de foment empresarial generant un sistema d’espais flexibles en diferents mides de peces bàsiques combinables entre si, segons la necessitat d’ús en el calendari de gestió de l’equipament.

Les obres intervenen sobre una superfície construïda de 2.267 m2, però es desenvolupen principalment en la planta P1, que constituïa la planta industrial de producció tèxtil, conformada pel sistema estructural d’encavallades i la coberta de la fàbrica en dent de serra i lluernaris continus. S’enderrocaran les edificacions fora de normes preexistents a excepció dels elements patrimonials històrics industrials icònics com son la caldera, la xemeneia industrial de la fàbrica tèxtil i la galeria subterrània de servei.

Al nou equipament s’accedirà des dels nous jardins a peu pla que es construiran salvant el desnivell de l’antic moll de càrrega i que actuaran com a espai d’accés, zona d’esbarjo i descans de les activitats del propi equipament.

La coberta, amb secció de dent de serra, es transformarà en una gran planta de generació d’energia fotovoltaica capaç de permetre assolir la autosostenibilitat energètica del 100% de la demanda energètica necessària pel funcionament de l’equipament.

El projecte compta amb una subvenció de 1.416.566,25€ dels fons @eu_next.

Pots trobar el projecte aprovat aquí

Last modified: 8 de novembre de 2023

Comments are closed.