SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure de 4 places d’auxiliar administratiu/va diverses àrees

11 de juny de 2024

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura de quatre places d’auxiliar administratiu/va, en règim de personal laboral, grup de classificació C2, i la creació d’una borsa de treball.

Característiques dels llocs de treball convocat:
– Denominació: Auxiliar administratiu/va
– Nombre de places: 4
– Règim jurídic: Personal Laboral
– Grup de classificació: C; subgrup: C2
– Nivell de complement de destí: 18
– Salari brut anual: 26.812,16 euros
– Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: 2024_05_09 Edicte BOP procés selectiu 4 places auxiliar administratiu_va 3625151

Convocatòria publicada al DOGC: 2024_05_13_Anunci DOGC procés selectiu 4 placs auxiliar administratiu_va 2027890

Les instàncies s’han de presentar electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Moià: Selecció auxiliar administratiu/va

El termini de presentació d’instàncies és des del 14 de maig al 10 de juny de 2024.

Decret llista provisional admesos/exclosos, constitució Tribunal Qualificador i fixació data proves: DECRET 2024-0780 [2024-06-11.-DECRET llista prov. admesos i exclosos, const. tribunal qualificador i fixació data prova aux. admin]

El termini de presentació d’esmenes és del 12 al 26 de juny de 2024.

Last modified: 11 de juny de 2024

Comments are closed.